mantenimiento-contra-incendios

SOL·LICITI INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS ARA

Se necesita un valor.Formato no válido.
Formato no válido.
Se necesita un valor.Formato no válido.

controle sus gastos
pruebas de fuego
comunidad propietarios
servicio express para transporte

Pertany vostè a una Comunitat de Propietaris, aparcament o comerç?

No es preocupi. La nostra empresa compleix amb la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals i tots els nostres tècnics estan degudament qualificats i afiliats a la Seguretat Social. A més, F-54, S.L. li oferirà una gestió personalitzada, independentment de la magnitud del seu negoci.

Sabia què?

En compliment de l'establert en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Reial decret 171/2004, la Comunitat de Propietaris és la subsidiària responsable dels danys que puguin patir els operaris de les empreses que contractin per realitzar els seus serveis en la esmentada Comunitat. Els propietaris són els responsables d'exigir a les empreses de serveis que contractin la següent documentació: :

  • Avaluació de riscos laborals o fitxa del lloc de treball.
  • Formació dels treballadors en matèria preventiva.
  • Vigilància de la salut dels trabajadors.
  • Registre de lliurament d'equips de protecció individual.
  • Documentació laboral: tc2, corrent de pagament de la seguretat social i assegurança de responsabilitat civil.

Segons el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) tots els edificis i establiments estan obligats a disposar d'extintors degudament instal·lats i senyalitzats, i al seu posterior manteniment per part d'una empresa certificada. L'incompliment d'aquests requisits pot provocar un greu perjudici al president i els copropietaris, ja que la companyia d'assegurances pot eximir-se de la seva responsabilitat davant d'un sinistre per l'incompliment de la normativa.

No assumeixi riscos innecessaris per desconeixement.
Contracti els nostres serveis i deixi la seva seguretat en bones mans
.

extintoresBarcelona

EXTINTORS F54, S. L. 2012 Tots els drets reservats.Política de privacitat. Disseny web.

--//BLOQUE COOKIES-->
Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK Más información